ĐÈN CHIẾU SÁNG LUZLED

LUZLED – PARA LA VIDA

Chúng tôi hãnh diện khi được đón nhận công nghệ của Tây Ban Nha trong việc sản xuất hệ thống đèn LED cao cấp.

Với công nghệ chip LED công suất cao, chúng tôi hoàn toàn tự tin cung cấp cho Quý vị tất cả các giải pháp chiếu sáng.

PHÒNG GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG

Ms. Hằng – chuyên viên

Hot-line: 09.47.47.9896

Tel: 0247-303-4668

TRACONIMEX JSC.,